Tjänster

Kom igång med ditt nya företag

När du väl har startat och kommit igång med ditt nya företag och aktiebolag kommer mycket handla om ekonomi. Du kommer behöva hålla koll på din bokföring och sköta den enligt gällande lagar och regler, betala moms och skatt i tid, deklarera och göra bokslut – för att bara nämna några saker. Har du anställda gäller det att se till så att de får löner utbetalda i tid.

Känns det krångligt? Eller vill du helt enkelt lägga bokföringen och redovisningen åt sidan och ägna all din tid åt kärnverksamheten och att få igång ditt nya företag? Då rekommenderar vi att du tar hjälp av våra systerföretag Ekonomibolaget och Lön & HR Bolaget.

Hos Ekonomibolaget kan du få hjälp med allt som rör ditt företags ekonomi – från småskalig bokföring till outsourcing av hela eknomin. Här kan du bland annat få hjälp med den löpande bokföringen, deklarationer, årsredovisningar, bokslut och rådgivning kring skatt och ekonomi.

För dig som har annställda kan Lön & HR Bolaget hjälpa dig med allt som löner och personalfrågor. De kan hjälpa dig med hela löneadministrationen eller valda delar av lönehanteringen och alla typer av frågor som rör personal och anställningar. De kan till exempel hjälpa dig med att plocka fram dina första anställningsavtal, sköta lönehantering och utbetalning av löner, hjälpa dig med pensionsfrågor och upprätta personalhandböcker och policys för ditt nya företag.