Ekonomibolaget

Ekonomibolaget – Effektiv ekonomisk kontroll

Vi arbetar i samarbete med auktoriserade redovisningskonsulter på redovisningsbyrån Ekonomibolaget, som är vårt systerbolag. Vare sig det gäller småskalig bokföring eller outsourcing av hela er ekonomiavdelning kan de hjälpa dig och ditt nya företag. Hos Ekonomibolaget får du hjälp med allt ifrån löpande bokföring, löner och deklarationer till upprättande av årsredovisningar och skatterådgivning.

Ekonomibolaget

Vi sköter allt det löpande ekonomiarbetet från bokföring till löner och månatliga skattedeklarationer. Varje månad får du ett lättöverskådligt rapportpaket som ger dig bra kontroll på bland annat resultatet och likviditeten i ditt företag. Årligen sköter vi bokslut och årsredovisning samt övriga legala bolagsdokument.

Tjänsterna kvalitetssäkras i enlighet med vårt kvalitetssäkringssystem och vi har mycket gott renommé avseende effektiviteten, kvalitén och den goda servicen. Under årets gång finns vi tillgängliga för rådgivning kring företagets och ägarnas ekonomi.

Vi hjälper gärna till med rapportering, budgetarbete, analyser och utvärderingar.

Inom koncernen arbetar vi även med management och kommunikationsrådgivning.

För mer information:

www.ekonomi-bolaget.se

☎ 08- 39 49 00

✍ info@ekonomi-bolaget.se

Niklas Högstedt, CFO Ekonomibolaget:
Telefon: +46-(0)70-863 20 91
E-post: niklas.hogstedt@ekonomi-bolaget.se

Linda Norrstrand, CEO Ekonomibolaget:
Telefon: +46-(0)70-863 20 90
E-post: linda.norrstrand@ekonomi-bolaget.se